KoziołL. Zarządzanie kadrami w turystyce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 15, n. 1, p. 159-182, 31 mar. 2010.