MikułaB. Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, n. 3, p. 33-40, 31 grudz. 2000.