KoziołL. Istota i ocena produktywności. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, n. 5, p. 63-73, 31 grudz. 2004.