ZąbekJ. Rola kierownictwa organizacji w zarządzaniu ryzykiem zgodnie z normą ISO 31000:2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 43, n. 3, p. 117-126, 30 wrz. 2019.