KoziołW.; ZychW. Wykorzystanie zmiennej zarządzania i wskaźnika produktywności pracy do oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 44, n. 4, p. 131-141, 30 grudz. 2019.