PilchB. Zależności pomiędzy wskaźnikami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych wWarszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 50, n. 2, p. 37-51, 30 cze. 2021.