KaraśA. Alianse wiedzy i ich wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa: -. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 51, n. 3, p. 75-85, 30 wrz. 2021.