KoziołL. Koncepcja systemu oceny kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, v. 52, n. 4, p. 6780, 31 grudz. 2021.