Kozioł, Leszek, i Janusz Ząbek. 2017. „Implikacje Regulacji Prawnych O przeciwdziałaniu Nieuczciwym Praktykom Rynkowym doskonalące jakość (produktu)”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 33 (1), 55-69. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.5569.