Kozioł, Michał, Anna Mikos, i Krzysztof Leśniak. 2018. „Przyczyny Niskiego Wykorzystania E-Learningu W Procesie Szkolenia pracowników W Sektorze małych I średnich przedsiębiorstw”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 40 (4), 13-23. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.04.1323.