Kozioł, Leszek, Zenon Muszyński, i Michał Kozioł. 2016. „Koncepcja Systemu zarządzania Absencją W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 31 (3), 37-53. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.03.3753.