KoziołLeszek, i Barbara Buzowska. 2016. „Praktyki Nadzorcze I zarządcze a Dobrostan pracowników”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 29 (1), 39-48. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.3948.