Kamińska, Agnieszka, i Zawiła-NiedźwieckiJanusz. 2015. „Koncepcja Modelu Polityki Informacyjnej Uczelni Publicznej W kontekście zrównoważonego zarządzania”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 26 (1), 71-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.7180.