WojtowiczAnna, i MikosAnna. 2012. „Wielowymiarowe Funkcjonowanie Systemu Innowacji - Zarys Koncepcji”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 21 (2), 157-79. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.157179.