Pyrek, Radosław. 2006. „Quick Response Manufacturing (QRM) - Nowa Metoda Wytwarzania”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 9 (1), 183-200. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.183200.