Kozioł, Leszek, i Michał Kozioł. 2018. „Koncepcja Analizy I Rekonstrukcji Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 38 (2), 101-17. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.02.101117.