Kozioł, Leszek, Anna Wojtowicz, i Radosław Pyrek. 2014. „Determinanty zdolności Innowacyjnej przedsiębiorstw Regionu Małopolski”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 24 (1), 113-22. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.113122.