Karaś, Anna. 2012. „Rozwój Kompetencji pracowników Jako Podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 20 (1), 73-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.7385.