Zych, Witold, i Leszek Kozioł. 2009. „Dualistyczny I Monistyczny System Nadzoru I zarządzania W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 12 (1), 293-303. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.293303.