Dąbrowa, Maria. 2018. „Wskaźnik Rozwoju społecznego (HDI) Jako Miernik Poziomu życia. Wykorzystanie Metody Dystansowej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 39 (3), 159-72. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.159172.