Kozioł, Michał, Leszek Kałkowski, i Radosław Pyrek. 2018. „Technologie Informatyczne Wykorzystywane W Nauczaniu Zdalnym pracowników Sektora MSP”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 39 (3), 49-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.4964.