Kozioł, Leszek, Michał Woźniak, i Jan Siekierski. 2018. „Uwarunkowania Doskonalenia Czasu Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 39 (3), 25-35. https://doi.org/10.25944/znmwse.2018.03.2535.