Byczkowska, Magdalena. 2009. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne Jako międzynarodowy przepływ kapitału”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 13 (2), 211-20. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.211220.