Buzowska, Barbara. 2010. „Kontrowersje wokół Wynagrodzenia menedżerów Jako Instrumentu Nadzoru Nad własnością”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 15 (1), 9-17. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.917.