Żychowska Małgorzata, Monika Nowak, i Żiżka-SalamonDanuta. 2010. „Ocena sprawności Motorycznej młodych Kobiet uprawiających Rekreacyjnie Aerobik”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 15 (1), 137-47. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.137147.