Ciućmański Bogdan, i Lucyna Stanek. 2010. „Preferencje studentów Aglomeracji Tarnowskiej W Zakresie Czynnych Form Rekreacji Ruchowej”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 15 (1), 103-11. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.103111.