Ramocka Małgorzata. 2010. „Relatywizm Kulturowy W Etyce życia Gospodarczego. Analiza Przypadku – przykład Zderzenia Kulturowego Japonii I Polski”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 15 (1), 67-76. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.6776.