Stabryła, Adam. 2010. „Wybrane Rachunki kosztów W zarządzaniu Procesowym”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 15 (1), 77-90. https://doi.org/10.25944/znmwse.2010.01.7790.