MikułaBogusz. 2000. „Klimat Organizacyjny a Kultura Organizacyjna - próba Systematyzacji pojęć ”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, nr 3 (grudzień), 33-40. https://doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.3340.