Danias, Konstantinos, i Androniki Kavoura. 2013. „Rola mediów społecznościowych Jako narzędzia Innowacyjnych działań Firmy W Zakresie Komunikacji”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 23 (2), 75-83. https://doi.org/10.25944/znmwse.2013.02.7583.