KoziołMichał, i Ewa Zych. 2014. „Wykorzystanie E-Learningu W Procesie Tworzenia zdolności Innowacyjnej przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 25 (2), 241-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2014.02.241251.