Kozioł, Leszek, MikosAnna, i Anna Karaś. 2019. „Optymalizacja Systemu Czasu Pracy W przedsiębiorstwach Produkcyjnych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 41 (1), 67-80. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.01.6780.