Barwacz, Kazimierz, i Leszek Kozioł. 2017. „Transpozycja instrumentów zarządzania Wiedzą Na Mechanizmy Nadzoru właścicielskiego – Zarys Metodyki”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 34 (2), 73-82. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.02.7382.