Rudnicki, Wasilij, Oksana Sarakhman, i Ruslana Shurpenkova. 2019. „Audyt Strategiczny Jako narzędzie Kontroli Wydatkowania środków Publicznych Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 43 (3), 47-57. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.4757.