Butlewski, Marcin, Wiktoria Czernecka, Agata Szczepaniak, Marta Pojasek, i Marcin Baran. 2019. „Praktyczne Implikacje Dla Analiz Ergonomicznych W zarządzaniu Projektami wynikające Z Normy EN 16710-2 Metody Ergonomiczne: Metodyka Analizy Pracy wspierająca Projektowanie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 43 (3), 127-42. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.127142.