Hankiewicz, Krzysztof, i Małgorzata Hankiewicz. 2019. „E-Learning W działalności Polskich Bibliotek Publicznych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 43 (3), 143-53. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.143153.