Kozioł, Wojciech, i Witold Zych. 2019. „Wykorzystanie Zmiennej zarządzania I Wskaźnika produktywności Pracy Do Oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 44 (4), 131-41. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.131141.