Marchewka, Małgorzata. 2020. „Konflikty Afektywne Jako Determinanty efektywności Rad Nadzorczych”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 46 (2), 121-32. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.121132.