Kozioł, Leszek, Zenon Muszyński, i Michał Kozioł. 2016. „Koncepcja Systemu zarządzania Absencją W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 32 (4), 59-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.5973.