Dobruk, Marzena. 2020. „Przeciwdziałanie Negatywnym Aspektom Starzenia Się Przez Promowanie aktywności Fizycznej wśród osób Starszych Na przykładzie Dziennego Domu Pobytu W Nysie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 48 (4), 59-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.5973.