Kozioł, Leszek, Jacek Siewiora, i Michał Korbelak. 2020. „Badanie Kultury bezpieczeństwa Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 48 (4), 111-20. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.111120.