Szymowski, Lech. 2021. „Wpływ Epidemii Wirusa Sars-CoV-2 Na Poziom zadłużenia Zagranicznego państw rozwijających Się – Analiza dostępnej Literatury”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 50 (2), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.1324.