Pilch, Bartłomiej. 2021. „Zależności pomiędzy Wskaźnikami Finansowymi Na Giełdzie Papierów Wartościowych WWarszawie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 50 (2), 37-51. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.3751.