Karaś, Anna. 2021. „Alianse Wiedzy I Ich wpływ Na działalność Innowacyjną przedsiębiorstwa: -”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 51 (3), 75-85. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.7585.