Lisek, Sławomir, i Wojciech Sroka. 2022. „Wykorzystanie Systemu rachunkowości W Ocenie Realizacji Postulatu zrównoważonego Rozwoju W Zakresie Ochrony środowiska Przez Polskie Firmy giełdowe Sektora Energetycznego”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 53 (1-2), 2946. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.2946.