Kozioł, Leszek. 2021. „Koncepcja Systemu Oceny Kultury bezpieczeństwa Pracy W przedsiębiorstwie”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 52 (4), 6780. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.04.6780.