Przetacznik, Sylwia. 2022. „Ewolucja zarządzania Ryzykiem”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 53 (1-2), 95107. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.95107.