Bęczkowska, Sylwia, i GrabarekIwona. 2017. „Monitorowanie Jako Element bezpieczeństwa przewozów towarów Niebezpiecznych – Koncepcja Systemu”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie 35 (3), 67-78. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.6778.