KoziołM., MikosA. i LeśniakK. (2018) „Przyczyny niskiego wykorzystania e-learningu w procesie szkolenia pracowników w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 40(4), s. 13-23. doi: 10.25944/znmwse.2018.04.1323.