LineA. (2015) „Aspekty podejmowania decyzji strategicznych w związkach zawodowych na Łotwie: tematyka i problemy”, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 28(4), s. 13-24. doi: 10.25944/znmwse.2015.04.1324.